ระบบรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Online registration for the 55th commencement ceremony Chiang Mai Universityลงชื่อเข้าใช้


ติดต่อเรา

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทร.053-948933-6, 084-0470559
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Email.
thanadda@reg.cmu.ac.th,
mongkol@reg.cmu.ac.th,
ampai@reg.cmu.ac.th,
pilaisri@reg.cmu.ac.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร

     ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 ออกไปก่อน อย่างไม่มีกำหนดนั้น
     ในการนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผลขอความร่วมมือบัณฑิตที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ หรือเคยแจ้งความประสงค์เข้ารับแต่ต้องการเปลี่ยนแปลง โปรดเข้าระบบเพื่อแจ้งความประสงค์เข้ารับ/ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma ดังนี้


1. บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้เลือกรายการ “ประสงค์เข้ารับฯ” และรอกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 จากทางมหาวิทยาลัย โดยสำนักทะเบียนฯ จะแจ้งกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง


2. บัณฑิตที่ประสงค์ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้เลือกรายการ “ประสงค์ไม่เข้ารับฯ เพื่อจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์” โดยสำนักทะเบียนฯ จะจัดส่งปริญญาบัตรต่อเมื่อบัณฑิตชำระเงินผ่าน QR CODE เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยจะรวบรวมจัดส่งให้เดือนละ1 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563