ระบบรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Online registration for the 56th commencement ceremony Chiang Mai Universityลงชื่อเข้าใช้


ติดต่อเรา

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทร.053-948933-6, 084-0470559
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Email.
thanadda@reg.cmu.ac.th,
mongkol@reg.cmu.ac.th,
ampai@reg.cmu.ac.th,
pilaisri@reg.cmu.ac.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร

ขณะนี้ ได้เปิดระบบให้บัณฑิตแจ้งความประสงค์เข้ารับและจองคิว / ไม่เข้ารับ / เลื่อนเข้ารับเป็นครั้งที่ 57 ล่วงหน้า

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.

ทั้งนี้ ระบบได้เปลี่ยนวันจองคิวรายงานตัวของบัณฑิตที่แจ้งความประสงค์เข้ารับ จากเดิม วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เป็น วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565
(โดยยึดตามช่วงเวลาเดิมที่บัณฑิตเคยแจ้งไว้ให้โดยอัตโนมัติ และบัณฑิตสามารถเปลี่ยนแปลงความประสงค์ และ/หรือ ช่วงเวลาการจองคิวจากที่เคยแจ้งไว้แล้ว ณ เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56

ประกาศฯ เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องก้นโรคโควิด-19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การนุ่มห่มและข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 และครั้งที่ 56