รายละเอียดอุปกรณ์

ห้อง 3203
ลำดับ อุปกรณ์
1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป-ACER-VERITON M4640G-52.74400010001.ร59003
2 จอคอมพิวเตอร์-ACER-V226HQL-52.74400010001.ร59001/3
3 UPS-APC -Back-UPS 800-52.74400010001.ร59003/2
4 Projector-EPSON-EB-X24-52.67300010005.ร58003
5 Air Purifier---52.41300020016 ร63003
6 Air Condition-TRANE-Convertible-52.41200010052.ร58005