การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
คลิกดู..ไฟล์เอกสาร

การดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา ครั้งที่ 1/2556 

หัวข้อ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-11.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 3 สำนักทะเบียนและประมวลผล