ลงทะเบียนกระบวนวิชา

เพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา

วันที่ 4-12 ก.ค. 2563

เปิดระบบวันที่ 4 ก.ค. 2563 เวลา 9.00 น.

ปิดระบบวันที่ 12 ก.ค. 2563 เวลา 24.00 น.

Go to Enrollment

ระบบงานทะเบียนการศึกษา

สำหรับนักศึกษา
และคณะ ภาควิชา อาจารย์

Go to Registration System

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักทะเบียน

www1.reg.cmu.ac.th


Go to Website REG CMU