ระบบรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Online registration for the commencement ceremony Chiang Mai Universityระบบรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55, 56
Online registration for the 55th, 56th commencement ceremony Chiang Mai University


ตรวจสอบครั้งที่ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร / Check status

กรุณากรอกรหัสประจำตัว เพื่อเข้าสู่ระบบรายงานตัวฯ / Please fill in Student ID for online registration