เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 คลิกที่นี่
จึงทำให้ไม่สามารถเปิดข้อมูลการลงทะเบียนแบบสาธารณะได้ ผู้ใช้ที่ต้องการดูข้อมูล กรุณาล๊อกอินเข้าสู่ระบบลงทะเบียนก่อน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการค้นหา

ค้นหากระบวนวิชาภาคการศึกษาในระบบงานทะเบียนเดิม

ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2564

ค้นหากระบวนวิชาเป็นกลุ่ม

รหัส 3 ตัวหน้า :

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากชื่อกระบวนวิชา

ป้อนชื่อกระบวนวิชา:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา
(ลงทะเบียนชั้นปี)

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัส และ SECTION

ที่ COURSE NO SECTION
LEC LAB
1
2
3
4
5

ค้นหาวิชาที่เปิดสอนในช่วงเวลา

DAY เริ่มเรียน (เช่น 0800) เลิกเรียน (เช่น 0900)
 

วิชาที่ต้องจอง Lab

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก/ รหัส 3 ตัวหน้า:

Search by study program

International Program Special Program

กระบวนวิชาเปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong

CMU Lifelong

Search result


พิมพ์ตารางข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
000000 - ENROLLMENT FOR SERVICE
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
  ENROLLMENT FOR SERVICE 000 000 0 0 - -       - 102 -
001473 - LITERARY CRITICISM IN ENGLISH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition LITERARY CRITICISM IN ENGLISH
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
001 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB4202
พศุตม์ ลาศุขะ
20 17
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 501 000 5 1 0
001474 - SELECTED TOPICS IN ENGL LIT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition SELECTED TOPICS IN ENGL LIT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
001 000 3 0
TuF
1300-1430
-
HB7707
พศุตม์ ลาศุขะ
20 10
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 501 000 5 0 0
003191 - GERMAN FOR BEGINNERS I ( 6 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O GERMAN FOR BEGINNERS I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
001 000 3 0
MTh
1100-1230
-
HB5250
วรางคนา ศิริวานนท์
18 AUG 2021
15 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
25 25
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 501 000 10 2 0
O GERMAN FOR BEGINNERS I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
002 000 3 0
TuF
1100-1230
-
HB5250
ไพรวัลย์ โลโท
18 AUG 2021
15 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
30 29
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 502 000 5 2 0
O GERMAN FOR BEGINNERS I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
003 000 3 0
TuF
1300-1430
-
HB5250
ไพรวัลย์ โลโท
18 AUG 2021
15 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
30 31
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 503 000 5 0 0
O GERMAN FOR BEGINNERS I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
004 000 3 0
MTh
0930-1100
-
HB7801
อรรถพล เตชะพันธุ์
18 AUG 2021
15 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
30 31
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 504 000 5 1 0
O GERMAN FOR BEGINNERS I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
005 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB7702
อรรถพล เตชะพันธุ์
18 AUG 2021
15 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
30 31
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 505 000 5 0 0
O GERMAN FOR BEGINNERS I
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
006 000 3 0
WTh
1630-1800
-
TBA
ไพรวัลย์ โลโท
Co-Instruc
MATTHIAS FRIEDRICH KRUMPHOLZ
18 AUG 2021
15 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
5 5
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 506 000 15 6 0
003216 - GERMAN CONVERSATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O GERMAN CONVERSATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
001 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB5250
MATTHIAS FRIEDRICH KRUMPHOLZ
30 6
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 501 000 5 4 0
011480 - SELECTED TOPICS IN PHILOSOPHY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SELECTED TOPICS IN PHILOSOPHY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
001 000 3 0
TuF
1430-1600
-
HB7701
อำนวยพร กิจพรมมา
30 30
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 501 000 5 0 0
012173 - DESCRIP STUDY OF RE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DESCRIP STUDY OF RE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
001 000 3 0
MTh
0800-0930
-
HB5200
สยาม ราชวัตร
18 AUG 2021
REGULAR EXAM
15:30-18:30
107 103
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 501 000 10 0 0
012273 - HINDUISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O HINDUISM
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
001 000 3 0
TuF
1430-1600
-
HB7504
สยาม ราชวัตร
30 3
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 501 000 10 0 0
012371 - BUDDHISM AND DAILY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O BUDDHISM AND DAILY LIFE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
001 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB6240
สยาม ราชวัตร
100 1
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 501 000 10 0 0
012475 - COMPAR STUDY OF RELIGIONS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O COMPAR STUDY OF RELIGIONS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
001 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB6410
อำนวยพร กิจพรมมา
35 31
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 501 000 5 0 0
015101 - BEGINNING PALI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O BEGINNING PALI 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
001 000 3 0
TuF
0800-0930
-
HB7305
ระวี จันทร์ส่อง
60 56
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 501 000 5 0 0
016101 - BEGINNING SANSKRIT 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O BEGINNING SANSKRIT 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
001 000 3 0
TuF
1300-1430
-
7610
เสกสรรค์ สว่างศรี
30 5
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 501 000 5 0 0
017101 - BEGINNING HINDI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O BEGINNING HINDI 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
002 000 3 0
MTh
1600-1730
-
HB 7607
ปัทมา สว่างศรี
22 OCT 2021
12:00-15:00
30 30
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 502 000 5 0 0
018131 - JAPANESE LANGUAGE & CULTURE 1 ( 6 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O JAPANESE LANGUAGE & CULTURE 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
001 000 3 0
MTh
0930-1100
-
HB7505
สรัญญา คงจิตต์
Co-Instruc
HIKARU YOKOBORI
17 AUG 2021
15 OCT 2021
08:00-11:00
15:30-18:30
30 27
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 501 000 5 2 0
O JAPANESE LANGUAGE & CULTURE 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
002 000 3 0
MTh
1100-1230
-
HB7502
สรัญญา คงจิตต์
Co-Instruc
ธีรัช ปัญโญ
17 AUG 2021
15 OCT 2021
08:00-11:00
15:30-18:30
30 24
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 502 000 5 1 0
O JAPANESE LANGUAGE & CULTURE 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
003 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB7502
สรัญญา คงจิตต์
Co-Instruc
ธีรัช ปัญโญ
17 AUG 2021
15 OCT 2021
08:00-11:00
15:30-18:30
30 29
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 503 000 5 0 0
O JAPANESE LANGUAGE & CULTURE 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
004 000 3 0
TuF
0930-1100
-
HB7508
สรัญญา คงจิตต์
Co-Instruc
NAOKO YOSHIDA
17 AUG 2021
15 OCT 2021
08:00-11:00
15:30-18:30
30 30
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 504 000 5 1 0
O JAPANESE LANGUAGE & CULTURE 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
005 000 3 0
TuF
1100-1230
-
HB7506
สรัญญา คงจิตต์
Co-Instruc
ธีรัช ปัญโญ
17 AUG 2021
15 OCT 2021
08:00-11:00
15:30-18:30
30 29
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 505 000 5 0 0
O JAPANESE LANGUAGE & CULTURE 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
006 000 3 0
TuF
1300-1430
-
HB7503
สรัญญา คงจิตต์
Co-Instruc
HIKARU YOKOBORI
17 AUG 2021
15 OCT 2021
08:00-11:00
15:30-18:30
30 27
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 506 000 5 0 0
018132 - JAPANESE LANGUAGE & CULTURE 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O JAPANESE LANGUAGE & CULTURE 2
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
001 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB7607
วลัยพร กาญจนการุณ
Co-Instruc
สุวภา ธีรกิตติกุล
19 AUG 2021
REGULAR EXAM
15:30-18:30
30 26
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 501 000 5 0 0
020101 - FUNDAMENTAL BURMESE 1 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O FUNDAMENTAL BURMESE 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
002 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB7608/1
มุทิตา บุญวยาภรณ์
20 AUG 2021
19 OCT 2021
08:00-11:00
08:00-11:00
30 22
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 502 000 5 2 0
O FUNDAMENTAL BURMESE 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
003 000 3 0
TuF
1430-1600
-
HB7607
มุทิตา บุญวยาภรณ์
20 AUG 2021
19 OCT 2021
08:00-11:00
08:00-11:00
30 6
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 503 000 5 0 0
020102 - FUNDAMENTAL BURMESE 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list