เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 คลิกที่นี่
จึงทำให้ไม่สามารถเปิดข้อมูลการลงทะเบียนแบบสาธารณะได้ ผู้ใช้ที่ต้องการดูข้อมูล กรุณาล๊อกอินเข้าสู่ระบบลงทะเบียนก่อน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการค้นหา

ค้นหากระบวนวิชาภาคการศึกษาในระบบงานทะเบียนเดิม

ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2564

ค้นหากระบวนวิชาเป็นกลุ่ม

รหัส 3 ตัวหน้า :

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากชื่อกระบวนวิชา

ป้อนชื่อกระบวนวิชา:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา
(ลงทะเบียนชั้นปี)

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัส และ SECTION

ที่ COURSE NO SECTION
LEC LAB
1
2
3
4
5

ค้นหาวิชาที่เปิดสอนในช่วงเวลา

DAY เริ่มเรียน (เช่น 0800) เลิกเรียน (เช่น 0900)
 

วิชาที่ต้องจอง Lab

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก/ รหัส 3 ตัวหน้า:

Search by study program

International Program Special Program

กระบวนวิชาเปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong

CMU Lifelong

Search result


พิมพ์ตารางข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
000000 - ENROLLMENT FOR SERVICE
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
  ENROLLMENT FOR SERVICE 000 000 0 0 - -       - 102 -
001101 - FUNDAMENTAL ENGLISH 1 ( 15 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
รชต กิตติโกสินท์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 41
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
YRAGAEL AVERSENQ
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 24
C Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน
703 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
รัชชา พันธ์พานิช
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
704 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
M.HTANG DIM
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 30
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
705 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
DAVID JAMES GREIFF
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 34
C Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน
706 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
SHERAZ AKHTAR
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 0
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
707 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
MI CHAN HTAW
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 25
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
708 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
WILLIAM BERNARD MADDEN
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 41
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
709 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
ATM SAJEDULL HUQ
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 29
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
710 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
ขวัญจันทร์ พันธุ์ซื่อ
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 25
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
711 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
รชต กิตติโกสินท์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 27
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
712 000 3 0
MTh
1430-1600
-
TBA
รชต กิตติโกสินท์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
47 42
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
713 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
DAVID JAMES GREIFF
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 16
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
714 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
สุรางคนา เมฆพัฒน์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 29
O Condition FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
715 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
ขวัญจันทร์ พันธุ์ซื่อ
16 AUG 2021
11 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
Click for check New Midterm Times
45 26
001201 - CRIT READ AND EFFEC WRITE ( 12 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
EKATERINA ALEXEEVA
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 40
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
กวีภรณ์ วชิรรังสิมันตุ์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 26
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
704 000 3 0
MTh
0800-0930
-
TBA
กวีภรณ์ วชิรรังสิมันตุ์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 22
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
705 000 3 0
TuF
0800-0930
-
TBA
ขวัญจันทร์ พันธุ์ซื่อ
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 28
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
706 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
ALBERT LEOPOLD OBERDORFER
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 36
C Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน
707 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
SHERAZ AKHTAR
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 0
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
708 000 3 0
TuF
0930-1100
-
TBA
ดำรงค์ศักดิ์ ทัดวงค์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 40
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
709 000 3 0
MTh
0800-0930
-
TBA
สุรางคนา เมฆพัฒน์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
40 16
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
710 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
สุรางคนา เมฆพัฒน์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
38 29
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
711 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
ขวัญจันทร์ พันธุ์ซื่อ
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
38 30
O Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
712 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
ATM SAJEDULL HUQ
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
38 16
C Condition CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน
713 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
กวีภรณ์ วชิรรังสิมันตุ์
16 AUG 2021
11 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
Click for check New Midterm Times
38 0
001210 - ORAL EXPRESSION 1 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition ORAL EXPRESSION 1
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
คณาจารย์
17 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
15 0
O Condition ORAL EXPRESSION 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 3 0
MTh
0800-0930
-
HB 4201/1
SHERAZ AKHTAR
17 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
25 24
001230 - INTRODUCTION TO LANGUAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition INTRODUCTION TO LANGUAGE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
HB4203/1
วิเชียร สุนิธรรม
19 AUG 2021
12 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
44 42
001231 - ENGLISH PHONETICS ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ENGLISH PHONETICS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
HB7407/1
จิรภัทร แจ้งจำรัส
21 AUG 2021
16 OCT 2021
15:30-18:30
08:00-11:00
18 18
O Condition ENGLISH PHONETICS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 3 0
MTh
0930-1100
-
HB7407/2
กาจบัณฑิต วงศ์ศรี
21 AUG 2021
16 OCT 2021
15:30-18:30
08:00-11:00
18 18
001250 - INTRODUCTION TO LITERATURE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition INTRODUCTION TO LITERATURE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
HB4203/2
WAYNE GEORGE DEAKIN
17 AUG 2021
18 OCT 2021
08:00-11:00
12:00-15:00
26 25
001291 - ENGL FOR HOSP SERV ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ENGL FOR HOSP SERV
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
SYED RAHMAN
18 AUG 2021
19 OCT 2021
15:30-18:30
08:00-11:00
25 24
O Condition ENGL FOR HOSP SERV
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
EKATERINA ALEXEEVA
18 AUG 2021
19 OCT 2021
15:30-18:30
08:00-11:00
25 22
001310 - ORAL EXPRESSION 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition ORAL EXPRESSION 2
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
MATTHEW CHRISTIE
19 AUG 2021
15 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
20 0
001311 - READING AND WRITING 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition READING AND WRITING 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
NANG JARM LENG
20 AUG 2021
16 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
25 9
001341 - ENGLISH PHONETICS IN DISCOURSE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ENGLISH PHONETICS IN DISCOURSE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 2 1
MTh
1100-1230
-
TBA
ชวดล เกตุแก้ว
20 AUG 2021
REGULAR EXAM
08:00-11:00
2 2
009103 - INFO LITERACY & INFO PRESENT ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INFO LITERACY & INFO PRESENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
RB5209
ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์
22 AUG 2021
19 OCT 2021
08:00-11:00
08:00-11:00
51 46
C INFO LITERACY & INFO PRESENT
รูปแบบการเรียน
702 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์
22 AUG 2021
19 OCT 2021
08:00-11:00
08:00-11:00
40 0
011151 - REASONING ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O REASONING
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
HB4204/2
สมหวัง แก้วสุฟอง
18 OCT 2021
12:00-15:00
35 33
O REASONING
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB4205/1
สมหวัง แก้วสุฟอง
18 OCT 2021
12:00-15:00
35 3
011269 - PHIL OF SUFFICIENCY ECON ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PHIL OF SUFFICIENCY ECON
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
HB7701
อำนวยพร กิจพรมมา
22 AUG 2021
REGULAR EXAM
15:30-18:30
55 46
013110 - PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
HB7306
ภาสกร เตวิชพงศ์
21 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
65 52
O Condition PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB7504
ภาสกร เตวิชพงศ์
21 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
12:00-15:00
55 40
014210 - ASPECTS OF THAI LANGUAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition ASPECTS OF THAI LANGUAGE
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
จักรภพ เอี่ยมดะนุช
1 0
014310 - THAI LINGUISTICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition THAI LINGUISTICS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
พรวิภา ไชยสมคุณ
1 1
014410 - DEVELOPMENT OF THAI LANG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition DEVELOPMENT OF THAI LANG
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
ภคภต เทียมทัน
12 OCT 2021
12:00-15:00
5 0
014421 - LANNA LANGUAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition LANNA LANGUAGE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
ภคภต เทียมทัน
5 1
017101 - BEGINNING HINDI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C BEGINNING HINDI 1
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
TBA
ปัทมา สว่างศรี
22 OCT 2021
12:00-15:00
2 0
017111 - HINDI CONVERSATION 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C HINDI CONVERSATION 1
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
TBA
คณาจารย์
25 0
017210 - HINDI FOR TOURISM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C HINDI FOR TOURISM
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
MTh
1600-1730
-
TBA
คณาจารย์
1 0
018111 - BASIC JAPANESE I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition BASIC JAPANESE I
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TBA
0930-1100
-
TBA
สรัญญา คงจิตต์
2 0
018131 - JAPANESE LANGUAGE & CULTURE 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition JAPANESE LANGUAGE & CULTURE 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB7607/1
เบญจางค์ แด อาร์สลานิออง
17 AUG 2021
15 OCT 2021
08:00-11:00
15:30-18:30
34 31
019106 - CHINESE IN DAILY LIFE 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition CHINESE IN DAILY LIFE 2
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
TBA
อรชพร พวงทอง
21 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
1 0
019206 - CHINESE IN DAILY LIFE 4 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE IN DAILY LIFE 4
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
อรชพร พวงทอง
19 AUG 2021
REGULAR EXAM
15:30-18:30
1 1
019221 - CHINESE READING 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition CHINESE READING 1
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
กิตติธน ยงประพัฒน์
18 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
1 0
019371 - CHINESE FOR HOTELS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CHINESE FOR HOTELS 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
TBA
พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล
18 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
1 1
020101 - FUNDAMENTAL BURMESE 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition FUNDAMENTAL BURMESE 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB 7608/1
อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
20 AUG 2021
19 OCT 2021
08:00-11:00
08:00-11:00
9 1
021101 - SPANISH I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SPANISH I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
HB7505
RAFAEL RICARDO LOPEZ
Co-Instruc
คณาจารย์
18 AUG 2021
12 OCT 2021
15:30-18:30
08:00-11:00
1 1
021204 - SPANISH IV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition SPANISH IV
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TuF
1600-1730
-
TBA
สรสิชา บุญญเศรษฐ์
12 OCT 2021
15:30-18:30
0 0
021270 - SPANISH SOCIETY AND CULTURE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition SPANISH SOCIETY AND CULTURE
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
MTh
1600-1730
-
TBA
สรสิชา บุญญเศรษฐ์
0 0
025101 - THAI IN EVERYDAY LIFE I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O THAI IN EVERYDAY LIFE I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
HB7709
คณาจารย์
30 21
025103 - BASIC THAI FOR FOREIGNERS 1 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition BASIC THAI FOR FOREIGNERS 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 6 0
MTuThF
1100-1230
-
HB7707
คณาจารย์
20 AUG 2021
REGULAR EXAM
13:00-16:00
35 16
C Condition BASIC THAI FOR FOREIGNERS 1
รูปแบบการเรียน
702 000 6 0
TuF
1100-1230
-
TBA
คณาจารย์
20 AUG 2021
REGULAR EXAM
13:00-16:00
35 0
025104 - BASIC THAI FOR FOREIGNERS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition BASIC THAI FOR FOREIGNERS 2
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
คณาจารย์
40 0
025105 - BASIC LISTEN & SPEAK TH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition BASIC LISTEN & SPEAK TH
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB7709
พรวิภา ไชยสมคุณ
35 16
025107 - INTERMEDIATE SPEAKING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition INTERMEDIATE SPEAKING IN THAI
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
TBA
สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
36 0
025108 - BASIC READ & WRIT THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition BASIC READ & WRIT THAI
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
HB7608/1
คณาจารย์
17 AUG 2021
REGULAR EXAM
14:30-17:30
26 17
025204 - ADVANCED SPEAKING IN THAI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ADVANCED SPEAKING IN THAI 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
HB7405 (Smart Classroom)
พรวิภา ไชยสมคุณ
35 32
025205 - THAI FOR TOURISM 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition THAI FOR TOURISM 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
HB7703
ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี
25 22
025206 - THAI FOR BUSINESS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition THAI FOR BUSINESS 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB7704
พรวิภา ไชยสมคุณ
20 12
025207 - ADVANCED READING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ADVANCED READING IN THAI
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
HB7405 (Smart Classroom)
ชญานิน บุญส่งศักดิ์
35 32
025208 - ADVANCED WRITING IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ADVANCED WRITING IN THAI
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
HB7405 (Smart Classroom)
สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
35 32
025304 - ADVANCED SPEAKING IN THAI 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition ADVANCED SPEAKING IN THAI 2
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
TBA
อัลภา เมืองศรี
30 0
025307 - THAI IN MASS MEDIA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition THAI IN MASS MEDIA
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
HB7707
พรวิภา ไชยสมคุณ
36 36
025322 - THAI FOR TEACHING FOREIGNERS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition THAI FOR TEACHING FOREIGNERS 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
HB7704
ชญานิน บุญส่งศักดิ์
30 30
025370 - INTRO LIT STUD FOR FOREIGN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition INTRO LIT STUD FOR FOREIGN
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
HB7709
สุภาวดี เพชรเกตุ
30 24
025411 - TRANSLATION 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition TRANSLATION 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
HB6440
คณาจารย์
30 25
025420 - THAI CULTURE IN THAI LANGUAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition THAI CULTURE IN THAI LANGUAGE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
HB7704
จิรัชย์ หิรัญรัศ
35 35
025480 - THAI MAST LIT FOR FOREIGN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition THAI MAST LIT FOR FOREIGN
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
HB7702
สุภาวดี เพชรเกตุ
15 11
025489 - INDEPENDENT STUDY ( 15 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
จักรภพ เอี่ยมดะนุช
Co-Instruc
สุภาวดี เพชรเกตุ
2 2
O Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 702 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
จิรัชย์ หิรัญรัศ
2 2
O Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 703 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
ชญานิน บุญส่งศักดิ์
3 3
O Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 704 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
ปนัดดา บุณยสาระนัย
3 3
O Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 705 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
ภคภต เทียมทัน
1 1
O Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 706 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี
3 3
O Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 707 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง
2 2
O Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 708 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
สยาม ภัทรานุประวัติ
1 1
O Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 709 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
หทัยวรรณ ไชยะกุล
1 1
C Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน
701 000 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
คณาจารย์
3 0
C Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน
702 000 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
คณาจารย์
3 0
C Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน
703 000 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
คณาจารย์
3 0
C Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน
704 000 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
คณาจารย์
3 0
C Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน
705 000 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
คณาจารย์
3 0
C Condition INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน
706 000 0 3
TuF
1600-1730
-
TBA
คณาจารย์
3 0
025490 - SEL TOPICS TH LANG LIT & CUL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition SEL TOPICS TH LANG LIT & CUL
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
จักรภพ เอี่ยมดะนุช
40 0
026101 - KOREAN 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O KOREAN 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
HB7608
CHOI HYE KYUNG
22 OCT 2021
15:30-18:30
20 11
030101 - FUNDAMENTAL VIETNAMESE 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition FUNDAMENTAL VIETNAMESE 1
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์
12 OCT 2021
15:30-18:30
1 0
049211 - LIT NARR IN GLO CULT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LIT NARR IN GLO CULT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
HB7704
LAUREN CLARK
10 8
049221 - IDEA & LIB ARD WRLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O IDEA & LIB ARD WRLD
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1600-1730
-
HB7704
SARAH KIMMET
10 5
049231 - GLOB HIST: SOC & ENVIRON ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O GLOB HIST: SOC & ENVIRON
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB7501/1
ZOU KUNYI
20 19
049241 - SCR SEE & SELF-SUSTN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SCR SEE & SELF-SUSTN
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB6440
NICOLE KELLER
15 10
049251 - GENDER, CULTURE AND EQUALITY ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O GENDER, CULTURE AND EQUALITY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
HB7305
SARAH KIMMET
10 3
O GENDER, CULTURE AND EQUALITY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 3 0
MTh
0800-0930
-
HB7707
NICOLE KELLER
10 3
049311 - LITERARY MEDIA AND ENVIRONMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LITERARY MEDIA AND ENVIRONMENT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
HB7704
LAUREN CLARK
10 0
050100 - USAGE OF THAI LANGUAGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C USAGE OF THAI LANGUAGE
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TBA
0800-0930
-
TBA
คณาจารย์
21 OCT 2021
08:00-11:00
5 0
050141 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 2
We
1300-1630
-
7804
ระพี แสงสาคร
50 0
057122 - SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition SWIMMING FOR LIFE AND EXERCISE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 1 0
We
0800-0900
-
TBA
ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล
20 OCT 2021
15:30-18:30
50 49
057127 - BADMIN FOR LIFE & EXERC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C Condition BADMIN FOR LIFE & EXERC
รูปแบบการเรียน
701 000 1 0
We
0900-1000
-
TBA
กฤษณะ บุญประสิทธิ์
22 OCT 2021
12:00-15:00
45 0
103271 - MUSIC APPRECIATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MUSIC APPRECIATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
Th
1300-1600
-
9B
อาศิษฐ์ เกตุจันทรา
25 OCT 2021
12:00-15:00
30 16
109100 - MAN AND ART ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MAN AND ART
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
FB1303
SEBASTIEN TAYAC
Co-Instruc
MONTANA TORREY
16 OCT 2021
08:00-11:00
75 62
127101 - INTRO TO POL SCIENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INTRO TO POL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
MS Team
ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
22 AUG 2021
16 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
30 24
128100 - BASIC GG ADMIN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O BASIC GG ADMIN
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
Tu-F
1300-1430
-
TBA
พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์
5 1
152101 - THE WORLD OF SOCIAL SCIENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O THE WORLD OF SOCIAL SCIENCE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
SB4202
TA-WEI CHU
25 20
152201 - CONTEM THEORIES IN SOC SCI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CONTEM THEORIES IN SOC SCI
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
SB4310
คณาจารย์
20 17
152232 - REFUGEES AND DISPLACEMENT ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O REFUGEES AND DISPLACEMENT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1600-1730
-
SB4310
SHIRLEY WORLAND
18 15
C REFUGEES AND DISPLACEMENT
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน
702 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
SHIRLEY WORLAND
1 0
152241 - RELIGIONS AND SOCIAL CHANGES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O RELIGIONS AND SOCIAL CHANGES
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
SB4210
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
Co-Instruc
SHIRLEY WORLAND
รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
18 14
152302 - RESEARCH METHODS IN S.SC. ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O RESEARCH METHODS IN S.SC.
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
SB4208
SHIRLEY WORLAND
Co-Instruc
รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
23 15
152303 - PAR DEV FIELD RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PAR DEV FIELD RESEARCH
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
5 0
152312 - MIGRAT & HUM MOBIL IN ASEAN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MIGRAT & HUM MOBIL IN ASEAN
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
SB4208
อัมพร จิรัฐติกร
23 20
152313 - ETHNICITY & INDIGENOUS MOVEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C ETHNICITY & INDIGENOUS MOVEMENT
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
We
1300-1600
-
TBA
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
3 0
152321 - TRANSNALISM SOC ISSUES ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O TRANSNALISM SOC ISSUES
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
SB4310
TA-WEI CHU
20 OCT 2021
15:30-18:30
20 17
C TRANSNALISM SOC ISSUES
รูปแบบการเรียน
702 000 3 0
MTh
1300-1430
-
TBA
อารตี อยุทธคร
Co-Instruc
มาลี สิทธิเกรียงไกร
20 OCT 2021
15:30-18:30
23 0
152324 - CIVIL SOC, NGO & SOC MOVEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C CIVIL SOC, NGO & SOC MOVEMENT
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
Co-Instruc
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
สิญา อุทัย
18 0
152332 - INFORMAL AND ILLICIT ECONOMY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INFORMAL AND ILLICIT ECONOMY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
SB4310
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
23 17
152343 - POVERTY AND HEALTH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C POVERTY AND HEALTH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
-
0000-0000
-
TBA
SHIRLEY WORLAND
1 0
152351 - ECON DEV & SPAT INTEG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ECON DEV & SPAT INTEG
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
Th
1300-1600
-
SB4302
สิญา อุทัย
23 16
152422 - RES MGMT AND DEVELOPMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O RES MGMT AND DEVELOPMENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
SB4210
อารตี อยุทธคร
20 20
152431 - GENDER AND DEVELOPMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O GENDER AND DEVELOPMENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
We
0900-1200
-
SB4201
รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
20 16
152481 - COOP EDU IN SOCIAL SCIENCES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O COOP EDU IN SOCIAL SCIENCES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน
000 701 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
อารตี อยุทธคร
Co-Instruc
มาลี สิทธิเกรียงไกร
สิญา อุทัย
TA-WEI CHU
4 0
152489 - SEMINAR ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SEMINAR
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
Tu
1430-1730
-
Dep meeting room
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
22 19
152499 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
SHIRLEY WORLAND
3 0
154281 - ECONOMIC GEOGRAPHY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ECONOMIC GEOGRAPHY
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
TBA
ชาคริน เพชรานนท์
17 AUG 2021
16 OCT 2021
08:00-11:00
08:00-11:00
50 38
154382 - ENER, ENVI & SOCIETY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ENER, ENVI & SOCIETY
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
SB4310
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
23 23
154443 - SPACE, SOCIETY AND DEVELOPMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SPACE, SOCIETY AND DEVELOPMENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
SB4210
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
25 19
154711 - ENVMTLSM & PUBLIC POLICIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C ENVMTLSM & PUBLIC POLICIES
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
Th
1300-1600
-
TBA
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
10 0
156702 - CONCEPTS & THEORY ETHNIC & DEV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CONCEPTS & THEORY ETHNIC & DEV
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
We
0900-1200
-
-
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
5 2
156716 - LOCAL WIS & SUS DEVELOP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LOCAL WIS & SUS DEVELOP
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
Th
1300-1600
-
TBA
มาลี สิทธิเกรียงไกร
5 1
159100 - MODERN WORLD IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MODERN WORLD IN EVERYDAY LIFE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
ONLINE
วัฒนา สุกัณศีล
12 OCT 2021
15:30-18:30
100 103
159151 - LANNA SOCIETY AND CULTURE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LANNA SOCIETY AND CULTURE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
ONLINE
วสันต์ ปัญญาแก้ว
Co-Instruc
วัฒนา สุกัณศีล
100 16
159221 - FAMILY AND CHANGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition FAMILY AND CHANGE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
ONLINE
วัฒนา สุกัณศีล
20 19
159723 - ECONOMIC SOC AND ANT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C ECONOMIC SOC AND ANT
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
Tu
0900-1200
-
TBA
อานันท์ กาญจนพันธุ์
10 0
166701 - DEVELOPMENT THEORIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DEVELOPMENT THEORIES
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
We
0900-1200
-
02-001
อานันท์ กาญจนพันธุ์
Co-Instruc
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
16 19
166711 - REGIONAL IN DEVELOP PROCESS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O REGIONAL IN DEVELOP PROCESS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
Mo
0900-1200
-
online
อัมพร จิรัฐติกร
Co-Instruc
TA-WEI CHU
15 13
166741 - ETHNIC POLITICS IN SEA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ETHNIC POLITICS IN SEA
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
Th
0900-1200
-
online
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
Co-Instruc
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
16 15
166789 - SELEC TOP ON DEV STUDIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SELEC TOP ON DEV STUDIES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
Fr
0900-1200
-
online
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
10 6
166791 - SPEC INSUES ON DEV STUDIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SPEC INSUES ON DEV STUDIES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
We
1300-1600
-
02-002
อารตี อยุทธคร
Co-Instruc
มาลี สิทธิเกรียงไกร
สิญา อุทัย
TA-WEI CHU
4 4
168100 - GENDER AND SOCIETY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C GENDER AND SOCIETY
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
TBA
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
19 OCT 2021
15:30-18:30
10 0
168700 - CRIT INTERD WOM STUD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CRIT INTERD WOM STUD
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ สลับ ออนไซต์ตั้งแต่วันที่ / online and onsite alternately 21 มิ.ย. 2564
701 000 3 0
Fr
1300-1600
-
wsc
อริยา เศวตามร์
5 1
168750 - DEV GEND PERS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DEV GEND PERS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
Tu
0900-1200
-
wsc
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
5 1
168789 - SEL TOPS WOM GEND STUD ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SEL TOPS WOM GEND STUD
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ สลับ ออนไซต์ตั้งแต่วันที่ / online and onsite alternately 21 ก.ย. 2564
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
1 1
C SEL TOPS WOM GEND STUD
รูปแบบการเรียน
702 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
1 0
168899 - DISSERTATION ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C DISSERTATION
รูปแบบการเรียน
000 703 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
1 0
C DISSERTATION
รูปแบบการเรียน
000 704 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
1 0
C DISSERTATION
รูปแบบการเรียน
000 705 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
1 0
169701 - SOCIAL SCIENCE THEORIES 1 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SOCIAL SCIENCE THEORIES 1
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ ควบคู่ ออนไซต์ตั้งแต่วันที่ / online and onsite simutaneously 12 ก.ค. 2564
701 000 3 0
Mo
0900-1200
-
SB3204
ยศ สันตสมบัติ
Co-Instruc
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
อริยา เศวตามร์
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
ชยันต์ วรรธนะภูติ
4 4
O SOCIAL SCIENCE THEORIES 1
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 3 0
Tu
1300-1600
-
online
MARANATHA IVANOVA
25 22
169789 - SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE ( 32 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ยศ สันตสมบัติ
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ขวัญชีวัน บัวแดง
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
703 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
704 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
อรัญญา ศิริผล
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
705 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
706 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ยศ สันตสมบัติ
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
707 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
จามะรี เชียงทอง
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
708 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ชยันต์ วรรธนะภูติ
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
709 000 3 0
TBA
0000-0000
-
SB 3026
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
710 000 3 0
TBA
0000-0000
-
SB 3026
อัมพร จิรัฐติกร
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
711 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 1
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
712 000 3 0
TBA
0900-1200
-
-
อารตี อยุทธคร
1 1
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
713 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
อัมพร จิรัฐติกร
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
714 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 1
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
715 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
716 000 3 0
TBA
0000-0000
-
N/A
อรัญญา ศิริผล
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
717 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
อรัญญา ศิริผล
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
718 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
719 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ยศ สันตสมบัติ
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
720 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
721 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
อริยา เศวตามร์
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
722 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
723 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
724 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
ยศ สันตสมบัติ
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
725 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
TA-WEI CHU
1 1
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
726 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
LEE CHENG
1 0
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
727 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
MARANATHA IVANOVA
1 1
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
728 000 3 0
-
0000-0000
-
-
อารตี อยุทธคร
1 1
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
729 000 3 0
-
0000-0000
-
-
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 1
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
730 000 3 0
TBA
0000-0000
-
-
MARANATHA IVANOVA
1 1
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
731 000 3 0
-
0000-0000
-
-
ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ
1 1
O SELECTED TOPICS ON SOCIAL SCIENCE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
732 000 3 0
-
0000-0000
-
-
คณาจารย์
1 0
169799 - THESIS ( 17 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 15
TBA
1300-1600
-
online
อัมพร จิรัฐติกร
1 1
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 702 0 15
TBA
0930-1030
-
online
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 1
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 703 0 15
Mo
1300-1400
-
online
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 704 0 15
Mo
1300-1600
-
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 1
O THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 705 0 15
Mo
1300-1600
-
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 706 0 15
Mo
1300-1600
-
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 707 0 15
Mo
1300-1600
-
อารตี อยุทธคร
1 1
O THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 708 0 15
Mo
1300-1600
-
02-001
อัมพร จิรัฐติกร
1 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 709 0 15
Mo
1300-1600
-
02-001
อัมพร จิรัฐติกร
1 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 710 0 15
Mo
1300-1600
-
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 711 0 15
Mo
1300-1600
-
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
1 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 712 0 15
Mo
1300-1600
-
SHIRLEY WORLAND
1 1
O THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 713 0 15
Mo
1300-1600
-
มาลี สิทธิเกรียงไกร
1 0
O THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 714 0 15
Mo
1300-1600
-
สตรีศึกษา
อริยา เศวตามร์
1 1
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 715 0 15
Mo
1300-1600
-
สตรีศึกษา
อริยา เศวตามร์
1 1
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 716 0 15
Mo
1300-1600
-
online
SHIRLEY WORLAND
1 1
O THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 717 0 15
Mo
1300-1600
-
online
สิญา อุทัย
1 0
169801 - PHILOSOPHY SO SC ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PHILOSOPHY SO SC
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
Fr
0900-1200
-
SB3206
อานันท์ กาญจนพันธุ์
4 4
169898 - DOCTORAL THESIS ( 17 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
-
อรัญญา ศิริผล
1 1
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 702 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
อรัญญา ศิริผล
1 1
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 703 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
1 1
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 704 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
ชยันต์ วรรธนะภูติ
1 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 705 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
ยศ สันตสมบัติ
1 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 709 0 36
TBA
0000-0000
-
0000
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 713 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ยศ สันตสมบัติ
1 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 715 0 36
TBA
0000-0000
-
-
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
1 1
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 719 0 36
TBA
0000-0000
-
-
อริยา เศวตามร์
1 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 722 0 36
-
0000-0000
-
-
อัมพร จิรัฐติกร
1 1
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 723 0 36
-
0000-0000
-
-
อรัญญา ศิริผล
1 1
O Ph.D. THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 724 0 36
-
0000-0000
-
-
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
1 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 725 0 36
-
0000-0000
-
-
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
1 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 726 0 36
-
0000-0000
-
TBA
อัมพร จิรัฐติกร
1 0
O Ph.D. THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 729 0 36
-
0000-0000
-
-
ชยันต์ วรรธนะภูติ
1 0
O Ph.D. THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 730 0 36
-
0000-0000
-
-
อัมพร จิรัฐติกร
1 0
O Ph.D. THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 731 0 36
-
0000-0000
-
-
อัมพร จิรัฐติกร
1 0
169899 - DOCTORAL THESIS ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
0000
มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
1 1
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 702 0 48
TBA
0000-0000
-
-
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
1 1
O Ph.D. THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 703 0 48
-
0000-0000
-
-
ชยันต์ วรรธนะภูติ
1 0
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 704 0 48
-
0000-0000
-
-
คณาจารย์
1 0
170108 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
60 1
170109 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
50 1
175335 - DINAMISM OF HIGHLAND ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DINAMISM OF HIGHLAND
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TBA
9.00-1200
-
SB4210
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
2 2
176100 - LAW & MODERN WORLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O LAW & MODERN WORLD
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
LB1404
นัทมน คงเจริญ
20 AUG 2021
18 OCT 2021
08:00-11:00
12:00-15:00
80 26
176101 - INTRODUCTION TO LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INTRODUCTION TO LAW
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 3 0
TuF
0930-1100
-
ONLINE
อุษณีย์ เอมศิรานันท์
21 AUG 2021
14 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
70 18
201111 - THE WORLD OF SCIENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition THE WORLD OF SCIENCE
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
SCB1719
กุลภา ชนะวรรโณ
Co-Instruc
วาทิต โคกทอง
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
กุลภา ชนะวรรโณ
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
20 AUG 2021
18 OCT 2021
15:30-18:30
12:00-15:00
40 34
201194 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 1
TBA
TBA-TBA
-
TBA
ชัยพร ตั้งทอง
15 10
202101 - BASIC BIOLOGY 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O BASIC BIOLOGY 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
We
0900-1200
-
BB1-A402
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
22 AUG 2021
12 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
40 34
202103 - BIOLOGY LABORATORY 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O BIOLOGY LABORATORY 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 1
Fr
1430-1730
-
ScB1502
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
50 34
202143 - BIOLOGY FOR NURSING STUDENTS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O BIOLOGY FOR NURSING STUDENTS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 2 0
TuF
0800-0900
-
BB1309
วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว
17 AUG 2021
16 OCT 2021
15:30-18:30
12:00-15:00
47 44
202361 - GENERAL PLANT TAXONOMY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O GENERAL PLANT TAXONOMY
รูปแบบการเรียน บรรยายออนไลน์ ปฎิบัติออนไซต์ ตั้งแต่วันที่ / online lecture, onsite laboratory 1 ก.ย. 2564
701 000 3 1
TuF
Fr
0930-1100
1430-1730
BB1310
BB1303
อรุโณทัย จำปีทอง
10 1
202759 - INDEP STUDY FOR GRADUATE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INDEP STUDY FOR GRADUATE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 3
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 0
202833 - STAT FOR BIOSCI RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O STAT FOR BIOSCI RESEARCH
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
Online
พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์
5 1
202848 - POSTHARVEST TECH FRUIT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O POSTHARVEST TECH FRUIT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 2 1
We
Fr
0930-1200
1430-1730
BB1214
BB1104
กานดา หวังชัย
10 0
202873 - WILDLIFE CONSERVATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C WILDLIFE CONSERVATION
รูปแบบการเรียน
701 000 2 1
WTh
1300-1600
-
TBA
STEPHEN ELLIOTT
0 0
202891 - PH.D.SEMINAR IN BIOLOGY 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PH.D.SEMINAR IN BIOLOGY 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 1 0
We
0900-1000
-
BB1-A101
ธนวัฒน์ เชาวสกู
Co-Instruc
STEPHEN ELLIOTT
มนพร มานะบุญ
มัสลิน โอสถานันต์กุล
10 2
202892 - PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 2
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 1 0
We
0900-1000
-
BB1-A101
ธนวัฒน์ เชาวสกู
Co-Instruc
STEPHEN ELLIOTT
มนพร มานะบุญ
มัสลิน โอสถานันต์กุล
10 3
202893 - PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PH.D. SEMINAR IN BIOLOGY 3
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 1 0
We
0900-1000
-
BB1-A101
ธนวัฒน์ เชาวสกู
Co-Instruc
STEPHEN ELLIOTT
มนพร มานะบุญ
มัสลิน โอสถานันต์กุล
10 1
202897 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
TBA
วรารัตน์ บุญเจริญ
Co-Instruc
ณัฐวดี นันตรัตน์
10 1
202898 - DOCTORAL THESIS ( 3 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
วรารัตน์ บุญเจริญ
Co-Instruc
ภัทรพล ลีธนัชอุดม
ธนวัฒน์ เชาวสกู
กนกพร แสนเพชร
10 4
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 702 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
วรารัตน์ บุญเจริญ
Co-Instruc
กอบเกียรติ แสงนิล
อรุโณทัย จำปีทอง
5 4
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 703 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
วรารัตน์ บุญเจริญ
Co-Instruc
อุษรา ปัญญา
5 2
203111 - CHEMISTRY 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CHEMISTRY 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
0800-0930
-
SCB1718
นัทธวัฒน์ เสมากูล
Co-Instruc
กุลภา ชนะวรรโณ
วสุท พรพัชรพงศ์
19 AUG 2021
16 OCT 2021
08:00-11:00
12:00-15:00
35 34
203115 - CHEMISTRY LABORATORY 1 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CHEMISTRY LABORATORY 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 1
We
1430-1730
-
scb1804
กุลภา ชนะวรรโณ
Co-Instruc
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
18 17
O CHEMISTRY LABORATORY 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 702 0 1
We
1430-1730
-
TBA
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
Co-Instruc
กุลภา ชนะวรรโณ
18 17
203206 - ORG CHEM FOR NON CHEM STU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ORG CHEM FOR NON CHEM STU
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
0930-1100
-
SCB1719
ภควรรณ พวงสมบัติ
Co-Instruc
นัทธวัฒน์ เสมากูล
20 AUG 2021
21 OCT 2021
08:00-11:00
08:00-11:00
30 29
203209 - ORG CHEM LAB FOR NON CHEM STU ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ORG CHEM LAB FOR NON CHEM STU
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 1
Th
0930-1230
-
SCB1904
ภควรรณ พวงสมบัติ
Co-Instruc
นัทธวัฒน์ เสมากูล
นุชนิภา นันทะวงศ์
30 29
203332 - CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS
รูปแบบการเรียน
701 000 2 0
MTh
0900-1000
-
TBA
ชนิดา พวงพิลา
21 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
65 0
203705 - PHYTOCHEMICAL ANALYSIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C PHYTOCHEMICAL ANALYSIS
รูปแบบการเรียน
701 000 2 0
MTh
1430-1530
-
TBA
สุกัญญา มหาธีรานนท์
21 AUG 2021
REGULAR EXAM
08:00-11:00
10 0
203753 - SCI READ WRI CHEM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SCI READ WRI CHEM
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 2 0
TuF
1100-1200
-
CB1128
อภินภัส รุจิวัตร์
18 AUG 2021
REGULAR EXAM
15:30-18:30
15 4
203791 - GRAD SEM IN CHEMISTRY I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O GRAD SEM IN CHEMISTRY I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นาวี กังวาลย์
Co-Instruc
ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์
ทินกร กันยานี
มุกดา ภัทราวราพันธ์
จรูญ จักร์มุณี
วงศ์ พะโคดี
ชำนิ แสงภักดี
บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร
สุลาวัลย์ ขาวผ่อง
20 6
203792 - GRAD SEM IN CHEMISTRY II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O GRAD SEM IN CHEMISTRY II
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นาวี กังวาลย์
Co-Instruc
ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์
ทินกร กันยานี
มุกดา ภัทราวราพันธ์
จรูญ จักร์มุณี
วงศ์ พะโคดี
ชำนิ แสงภักดี
บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร
สุลาวัลย์ ขาวผ่อง
20 5
203891 - GRAD SEM IN CHEMISTRY III ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O GRAD SEM IN CHEMISTRY III
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นาวี กังวาลย์
Co-Instruc
ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์
ทินกร กันยานี
มุกดา ภัทราวราพันธ์
จรูญ จักร์มุณี
วงศ์ พะโคดี
ชำนิ แสงภักดี
บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร
สุลาวัลย์ ขาวผ่อง
20 11
203897 - Ph.D. DISSESTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Ph.D. DISSESTATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
30 0
203898 - PH.D. DISSERTATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PH.D. DISSERTATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
30 20
204100 - IT AND MODERN LIFE ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O IT AND MODERN LIFE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
MS Team
ปราการ อุณจักร
14 OCT 2021
15:30-18:30
125 116
O IT AND MODERN LIFE
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 3 0
TuF
1100-1230
-
MS Team
ปราการ อุณจักร
14 OCT 2021
15:30-18:30
30 6
204101 - INTRODUCTION TO COMPUTER ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INTRODUCTION TO COMPUTER
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 2 1
Tu
Fr
1430-1630
1430-1630
CSB209
CSB308
จักรเมธ บุตรกระจ่าง
17 AUG 2021
20 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
55 56
O INTRODUCTION TO COMPUTER
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 2 1
Fr
Tu
1430-1630
1430-1630
CSB203
CSB307
นพรัตน์ วนิชชานันท์
17 AUG 2021
20 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
50 48
204251 - DATA STRUCTURES ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DATA STRUCTURES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
CSB207
นพรัตน์ วนิชชานันท์
68 43
C DATA STRUCTURES
รูปแบบการเรียน
702 000 3 0
TuF
1100-1230
-
TBA
คณาจารย์
40 0
205100 - EARTH AND ITS GEOL PROCESSES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O EARTH AND ITS GEOL PROCESSES
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
ScB3206
นิพาฎา แสนทา
21 AUG 2021
22 OCT 2021
15:30-18:30
12:00-15:00
35 31
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 10 0 0
205421 - TECTONICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O TECTONICS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นิติ มั่นเข็มทอง
1 1
205473 - HYDROGEOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O HYDROGEOLOGY
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
จิรัฏฐ์ แสนทน
5 1
205712 - ADVANCED GEOL THAILAND ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C ADVANCED GEOL THAILAND
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
วีรพันธ์ ศรีจันทร์
Co-Instruc
รัตนาภรณ์ ฟองเงิน
พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
5 0
205735 - MIN OF PRINC SILICATES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C MIN OF PRINC SILICATES
รูปแบบการเรียน

205735 มี Lab พ่วง
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
บูรพา แพจุ้ย
5 0
205750 - ADVANCED PALEONTOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ADVANCED PALEONTOLOGY
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564

205750 มี Lab พ่วง
701 000 3 1
TBA
0000-0000
-
TBA
ยุพา ทาโสด
5 1
205761 - ADVANCED SEDIMENTOLOGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C ADVANCED SEDIMENTOLOGY
รูปแบบการเรียน
701 000 3 1
TBA
0000-0000
-
TBA
กรรณนิภา โมทนะเทศ
Co-Instruc
วิทยา คันธรส
5 0
205765 - PETROLEUM SYSTEMS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PETROLEUM SYSTEMS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
กรรณนิภา โมทนะเทศ
5 1
205782 - DATA PROCESSING IN GEOL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DATA PROCESSING IN GEOL
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
พิษณุ วงศ์พรชัย
5 2
205783 - ADVANCED GEOCHEMISTRY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C ADVANCED GEOCHEMISTRY
รูปแบบการเรียน
701 000 3 1
Tu
0930-1230
-
TBA
จิรัฏฐ์ แสนทน
Co-Instruc
บูรพา แพจุ้ย
5 0
205789 - SELEC TOPICS IN GEOLOGY ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SELEC TOPICS IN GEOLOGY
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
จิรัฏฐ์ แสนทน
5 1
O SELEC TOPICS IN GEOLOGY
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
702 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ยุพา ทาโสด
5 1
205791 - JOURNAL CLUB 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C JOURNAL CLUB 1
รูปแบบการเรียน
701 000 1 0
We
0930-1030
-
TBA
บูรพา แพจุ้ย
Co-Instruc
กรรณนิภา โมทนะเทศ
5 0
205792 - JOURNAL CLUB 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C JOURNAL CLUB 2
รูปแบบการเรียน
701 000 1 0
We
0930-1030
-
TBA
บูรพา แพจุ้ย
Co-Instruc
กรรณนิภา โมทนะเทศ
5 0
205797 - MASTER' S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MASTER' S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 701 0 36
-
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
3 0
205799 - MASTER' S THESIS ( 6 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 701 0 15
-
0000-0000
-
0000
บูรพา แพจุ้ย
3 2
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 702 0 15
-
0000-0000
-
0000
พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
3 0
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 703 0 15
-
0000-0000
-
0000
วีรพันธ์ ศรีจันทร์
3 0
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 704 0 15
-
0000-0000
-
0000
ยุพา ทาโสด
3 0
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 705 0 15
-
0000-0000
-
0000
กรรณนิภา โมทนะเทศ
Co-Instruc
รัตนาภรณ์ ฟองเงิน
3 1
O MASTER' S THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 706 0 15
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
3 0
205805 - GW MODEL TECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C GW MODEL TECH
รูปแบบการเรียน
701 000 3 1
Th
0930-1230
-
TBA
จิรัฏฐ์ แสนทน
5 0
205897 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 701 0 72
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
3 0
205898 - DOCTORAL THESIS ( 4 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
จิรัฏฐ์ แสนทน
3 1
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 702 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
นิติ มั่นเข็มทอง
3 1
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 703 0 48
TBA
0000-0000
-
0000
วีรพันธ์ ศรีจันทร์
Co-Instruc
นิติ มั่นเข็มทอง
รัตนาภรณ์ ฟองเงิน
3 1
O DOCTORAL THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 704 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
3 0
206111 - CALCULUS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CALCULUS 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
0800-0930
-
SCB4303
วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
17 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
51 48
206113 - CAL FOR SOFTWARE TECH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CAL FOR SOFTWARE TECH
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
MB2111 (Online)
นวินดา ฉัตรสกุลพรหม
22 AUG 2021
REGULAR EXAM
15:30-18:30
150 120
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 5 0 0
206161 - CALCULUS FOR ENGINEERING 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition CALCULUS FOR ENGINEERING 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
SCB4101 (Online)
จูลิน ลิคะสิริ
20 AUG 2021
19 OCT 2021
08:00-11:00
15:30-18:30
50 41
206162 - CALCULUS FOR ENGINEERING 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C CALCULUS FOR ENGINEERING 2
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
TBA
ธีรนุช บุนนาค
Co-Instruc
จูลิน ลิคะสิริ
35 0
206171 - GENERAL MATHEMATICS 1 ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition GENERAL MATHEMATICS 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
MB2213-14 (Online)
วันเฉลิม สุขภิการนนท์
18 AUG 2021
14 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
150 90
O Condition GENERAL MATHEMATICS 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
702 000 3 0
MTh
1300-1430
-
Online
นที ทองศิริ
18 AUG 2021
14 OCT 2021
12:00-15:00
08:00-11:00
137 79
206172 - GENERAL MATHEMATICS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C GENERAL MATHEMATICS 2
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
TBA
นวินดา ฉัตรสกุลพรหม
80 0
206261 - CALCULUS FOR ENGINEERING 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CALCULUS FOR ENGINEERING 3
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
MB2212
ธีรนุช บุนนาค
17 AUG 2021
12 OCT 2021
08:00-11:00
15:30-18:30
35 9
206281 - DISCRETE MATHEMATICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DISCRETE MATHEMATICS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
MB2111
ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
17 AUG 2021
24 OCT 2021
15:30-18:30
12:00-15:00
60 40
206362 - APPLIED DIFF EQN FOR ENG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O APPLIED DIFF EQN FOR ENG
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
SCB4304
มรกต เก็บเจริญ
18 AUG 2021
19 OCT 2021
08:00-11:00
12:00-15:00
35 4
207105 - PHYS ENG AND AGRO STUD I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PHYS ENG AND AGRO STUD I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
PB2-205
พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
Co-Instruc
ชนกพร ไชยวงศ์
17 AUG 2021
12 OCT 2021
15:30-18:30
08:00-11:00
50 31
207115 - PHYS LAB ENG AND AGRO I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PHYS LAB ENG AND AGRO I
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 702 0 1
We
1430-1730
-
SCB-1312
สุกฤต สุจริตกุล
20 OCT 2021
08:00-11:00
20 11
207741 - THEORY OF SOLIDS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O THEORY OF SOLIDS 1
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ส.ค. 2564
701 000 3 0
WTh
0930-1100
-
PB2-104
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
10 2
207808 - STATISTICAL MECHANICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O STATISTICAL MECHANICS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1430-1600
-
PB2-105
ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร
5 0
207829 - ADVANCED MICROFLUIDICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C ADVANCED MICROFLUIDICS
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นิรุต ผุสดี
5 0
207878 - SELE TOPIC IN OPT PROB ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SELE TOPIC IN OPT PROB
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ส.ค. 2564
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
NB-202
สาคร ริมแจ่ม
5 3
207891 - PH.D. SEMINAR IN PHYSICS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PH.D. SEMINAR IN PHYSICS 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ ควบคู่ ออนไซต์ตั้งแต่วันที่ / online and onsite simutaneously 1 ส.ค. 2564
701 000 1 0
We
1300-1600
-
PB2-112
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
Co-Instruc
สาคร ริมแจ่ม
สุจิตรา รัตน์จิรานุกูล
อัจฉรา เจริญจิตติชัย
10 2
207892 - PH.D.SEMINAR IN PHYSICS 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PH.D.SEMINAR IN PHYSICS 2
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 1 0
We
1300-1600
-
PB2-112
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
Co-Instruc
สาคร ริมแจ่ม
สุจิตรา รัตน์จิรานุกูล
อัจฉรา เจริญจิตติชัย
10 0
207893 - PH.D. SEMINAR IN PHYSICS 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PH.D. SEMINAR IN PHYSICS 3
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ ควบคู่ ออนไซต์ตั้งแต่วันที่ / online and onsite simutaneously 1 ส.ค. 2564
701 000 1 0
We
1300-1600
-
PB2-112
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
Co-Instruc
สาคร ริมแจ่ม
สุจิตรา รัตน์จิรานุกูล
อัจฉรา เจริญจิตติชัย
15 1
207898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DOCTORAL THESIS
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
PB2-105
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
Co-Instruc
สุจิตรา รัตน์จิรานุกูล
อัจฉรา เจริญจิตติชัย
5 1
207899 - DOCTORAL THESIS ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
Co-Instruc
สุจิตรา รัตน์จิรานุกูล
อัจฉรา เจริญจิตติชัย
10 1
C Ph.D. DISSERTATION
รูปแบบการเรียน
000 702 0 36
TBA
0000-0000
-
TBA
ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
10 0
208150 - PROBABILITY AND STATISTICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PROBABILITY AND STATISTICS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1100-1230
-
SCB1100
กุณฑลี ไชยสี
19 AUG 2021
25 OCT 2021
15:30-18:30
12:00-15:00
150 102
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 7 0 0
208251 - REGRES ANALYSIS & NON-PARA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O REGRES ANALYSIS & NON-PARA
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 2 1
Tu
Fr
0900-1100
0900-1100
STB 205
STB 207
กมลรัตน์ สุภาวรรณ
17 AUG 2021
19 OCT 2021
15:30-18:30
08:00-11:00
30 18
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 5 0 0
208263 - ELEMENTARY STATISTICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ELEMENTARY STATISTICS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
RB5301
ศิริมา สุวรรณ
20 AUG 2021
20 OCT 2021
15:30-18:30
15:30-18:30
100 78
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 5 0 0
208265 - ENVIRONMENTAL STATISTICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ENVIRONMENTAL STATISTICS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1430-1600
-
SCB1719
นวพร นาคหฤทัย
40 29
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 5 0 0
208271 - ELEM STAT FOR SOC SCI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ELEM STAT FOR SOC SCI 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
RB3405
กมลรัตน์ สุภาวรรณ
19 AUG 2021
19 OCT 2021
12:00-15:00
15:30-18:30
80 79
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 5 0 0
208272 - ELEM STAT FOR SOC SCI 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Condition ELEM STAT FOR SOC SCI 2
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TBA
TBA-TBA
-
TBA
ดลภาค พรนพรัตน์
17 AUG 2021
REGULAR EXAM
12:00-15:00
40 6
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 5 0 0
209898 - DOCTORAL THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
-
จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์
10 4
210891 - PH.D. SEM MATS SCI 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PH.D. SEM MATS SCI 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 1 0
We
1300-1500
-
SCB2-....
กอบวุฒิ รุจิจนากุล
Co-Instruc
กมลพรรณ เพ็งพัด
อนุชา วัชระภาสร
ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
10 0
210892 - PH.D. SEM MATS SCI 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C PH.D. SEM MATS SCI 2
รูปแบบการเรียน
701 000 1 0
We
1300-1500
-
TBA
กอบวุฒิ รุจิจนากุล
Co-Instruc
กมลพรรณ เพ็งพัด
อนุชา วัชระภาสร
ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
10 0
210893 - PH.D. SEM MATS SCI 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PH.D. SEM MATS SCI 3
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 1 0
We
1300-1500
-
SCB2-...
อนุชา วัชระภาสร
Co-Instruc
กอบวุฒิ รุจิจนากุล
กมลพรรณ เพ็งพัด
ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
10 0
210898 - Ph.D. DISSERTATION ( 2 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Ph.D. DISSERTATION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
อนุชา วัชระภาสร
Co-Instruc
กมลพรรณ เพ็งพัด
5 1
O DOCTORAL THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 702 0 48
TBA
0000-0000
-
TBA
กมลพรรณ เพ็งพัด
Co-Instruc
รัตติยากร เรียนยอย
5 1
212701 - GOPH PROCESS OF EARTH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O GOPH PROCESS OF EARTH
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ศิริพร ชัยศรี
Co-Instruc
นิติ มั่นเข็มทอง
สุวิมล อุดพ้วย
5 1
212703 - GEOPHYSICAL SIGNAL ANALYSIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O GEOPHYSICAL SIGNAL ANALYSIS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564

212703 มี Lab พ่วง
701 000 2 1
MTh
0930-1030
-
TBA
ศิริพร ชัยศรี
5 2
212711 - SEISMIC PROSPECTING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SEISMIC PROSPECTING
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564

212711 มี Lab พ่วง
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
มิ่งขวัญ เครีอจันต๊ะ
5 2
212721 - ELECTRI AND EM PROSP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C ELECTRI AND EM PROSP
รูปแบบการเรียน
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
0 0
212741 - BOREHOLE GEOPHYSICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O BOREHOLE GEOPHYSICS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564

212741 มี Lab พ่วง
701 000 2 1
TBA
0000-0000
-
TBA
พิษณุ วงศ์พรชัย
5 4
212771 - MATHS AND PHYS FOR GOPH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C MATHS AND PHYS FOR GOPH
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
จูลิน ลิคะสิริ
Co-Instruc
วีระเดช ทองสุวรรณ
5 0
212773 - GEOLOGY FOR GEOPHYSICISTS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C GEOLOGY FOR GEOPHYSICISTS
รูปแบบการเรียน
701 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
นิติ มั่นเข็มทอง
5 0
212783 - ADV GEOP APPRENTICE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ADV GEOP APPRENTICE
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 701 0 2
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
5 1
212791 - SEMI IN APP GEOPHYS 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SEMI IN APP GEOPHYS 1
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
สุวิมล อุดพ้วย
Co-Instruc
มิ่งขวัญ เครีอจันต๊ะ
พิษณุ วงศ์พรชัย
ศิริพร ชัยศรี
6 2
212796 - SPEC PROB IN APPL GEOPH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C SPEC PROB IN APPL GEOPH
รูปแบบการเรียน
000 701 0 3
TBA
0000-0000
-
TBA
ศิริพร ชัยศรี
5 0
212798 - INDEPENDENT STUDY ( 7 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 701 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
สุวิมล อุดพ้วย
3 0
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 702 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
นิติ มั่นเข็มทอง
3 0
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 703 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
ศิริพร ชัยศรี
3 0
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 704 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
กรรณนิภา โมทนะเทศ
Co-Instruc
รัตนาภรณ์ ฟองเงิน
3 0
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 705 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
มิ่งขวัญ เครีอจันต๊ะ
3 0
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 706 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
5 0
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 707 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
5 0
212799 - MASTER'S THESIS ( 5 Sections )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 701 0 12
-
0000-0000
-
0000
สุวิมล อุดพ้วย
3 1
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 702 0 12
-
0000-0000
-
0000
ศิริพร ชัยศรี
3 1
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 703 0 12
-
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
3 0
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 704 0 12
-
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
3 0
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไซต์ 100% ตั้งแต่วันที่ / on-site 100% 1 ก.ย. 2564
000 705 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
3 0
213201 - PRIN ENV SCI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O PRIN ENV SCI
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
TuF
1300-1430
-
ScB1719
อลิส ชาร์ป
Co-Instruc
วาทิต โคกทอง
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
35 31
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 5 0 0
213311 - INTRO ENV STD LAW & REGUL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O INTRO ENV STD LAW & REGUL
Teaching medium is​ in​ English/เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1300-1430
-
โปรแกรม Zoom
นัทมน คงเจริญ
Co-Instruc
นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
25 13
213312 - CLEAN TECHNOL & LCA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O CLEAN TECHNOL & LCA
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
0930-1100
-
SCB 1719
ณัฐวุฒิ สารีอินทร์
Co-Instruc
ว่าน วิริยา
25 11
213331 - WATER POLL & WW TRTMNT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O WATER POLL & WW TRTMNT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 2 1
TuF
Fr
1100-1230
1430-1730
SCB 1718
SCB 1604
ณัฐวุฒิ สารีอินทร์
Co-Instruc
ชิตชล ผลารักษ์
วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
เดชา ทาปัญญา
25 11
213341 - SOIL AND GROUNDWATER POLLUTION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SOIL AND GROUNDWATER POLLUTION
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 2 1
TuF
We
1300-1430
0930-1230
GB 200
GB 200
นิพาฎา แสนทา
25 11
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 5 0 0
213362 - SUSTAIN MUNCPL WASTE MGMT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SUSTAIN MUNCPL WASTE MGMT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
MTh
1100-1230
-
SCB 1719
อลิส ชาร์ป
25 11
เปิดเรียนร่วมผ่าน CMU Lifelong 571 000 5 0 0
213706 - BIOMON ECO MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O BIOMON ECO MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 2 1
Fr
Fr
0930-1100
1330-1630
SCB 1719
SCB 1612
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
Co-Instruc
อลิส ชาร์ป
ชิตชล ผลารักษ์
ชยากร ภูมาศ
วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว
วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
เดชา ทาปัญญา
5 0
213707 - ENVIRONMENTAL ANALYSIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ENVIRONMENTAL ANALYSIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 2 1
Th
Th
0930-1130
1330-1630
SCB 1718
TBA
สมพร จันทระ
Co-Instruc
ว่าน วิริยา
5 0
213712 - STD AND REGUL IN ENVI LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C STD AND REGUL IN ENVI LAW
รูปแบบการเรียน
701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว
10 0
213714 - ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 2 0
We
1330-1530
-
BB1214
ธนียา เจติยานุกรกุล
5 0
213718 - FATE AND TRNSPRT OF POLL ENV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O FATE AND TRNSPRT OF POLL ENV
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 3 0
We
900-1200
-
ScB1719
จิรัฏฐ์ แสนทน
Co-Instruc
ภูมิศร์ ทับทิมแดง
15 1
213779 - SELECTED TOPIC IN ES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C SELECTED TOPIC IN ES 2
รูปแบบการเรียน
701 000 2 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
2 0
213791 - SEMINAR IN ES I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
C SEMINAR IN ES I
รูปแบบการเรียน
701 000 1 0
Mo
1300-1500
-
TBA
สมพร จันทระ
10 0
213792 - SEMINAR IN ES II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O SEMINAR IN ES II
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 1 0
TBA
0000-0000
-
0000
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
10 1
213799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
000 701 0 15
TBA
0000-0000
-
-
สมพร จันทระ
10 1
213891 - Ph.D. SEMINAR IN ES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O Ph.D. SEMINAR IN ES 1
รูปแบบการเรียน ออนไลน์ 100% / online 100%
701 000 1 0
Mo
1300-1500
-
SCB1720
สมพร จันทระ
15 0
213892 - Ph.D. SEMINAR IN ES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll Add Move in Move out Drop
O