เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 [คลิกดูรายละเอียด..พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562] จึงทำให้เข้าถึงข้อมูลสถานภาพนักศึกษาแบบสาธารณะไม่ได้ ผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลให้ล๊อกอินเข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account

To conform to Thai Personal Data Protection Act , B.E. 2562. , students search is no longer available publicly. To access the service, please sign in with CMU IT Account.

click to Sign in